Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Home Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111

George

Public Meeting:Ward 1 - 22 November 2017

22 November 2017 - 22 November 2017
6pm-7pm

MUNISIPALITEIT GEORGE NOTICE NO: 170/2017

VOORGESTELDE TOEKENING VAN NUWE STRAATNAME: ERF 76, BLANCO

Kennis geskied hiermee dat die Raad in proses is om gepaste straatname vir sekere strate in Blanco, in die omgewing van Boshoff Straat  toe te ken.  Voorstelle vir name sal tydens die Wykskomitee vergadering bespreek en gefinaliseer word. Besonderhede van bogenoemde vergadering is as volg:

  • Datum: 22 November 2017
  • Plek: Blanco Gemeenskapsaal
  • Tyd: 18:00

Grondeienaars van die gebied word hiermee uitgenooi om die vergadering by te woon en voorstelle vir ’n gepaste naam vir die relevante strate ter tafel te lê. 

Navrae kan gerig word aan Paulina Saaiman by 044–801 9074 of stuur ‘n e-pos aan: pasaaiman@george.gov.za; of Corlize Bester by 044 – 801 9117 of stuur ‘n e-pos aan: cebester@george.gov.za.

 

How to get there

Last published 16 November 2017