Tue
Wed
Thu
Fri

George

Monday18°C
Mon
Tue
Wed
Thu

Wilderness

Sunday27°C
Mon
Tue
Wed
Thu

Uniondale

Sunday1°C
Tue
Wed
Thu
Fri

Haarlem

Monday8°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
George Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Published: 12 Oct 2016Title: Dam Level And Rainfall For The WeekStatus: Damvlak: 77.44 % Reënval vir die week: 1 mm (vanaf 16 Maart 2017) Dam level: 77.44% Rainfall 1 mm (since 16 March 2017)
1
Home 1Contact usShow

Weather

George
Monday18°C
Tue
Wed
Thu
Fri

Weather

Wilderness
Sunday27°C
Mon
Tue
Wed
Thu

Weather

Uniondale
Sunday1°C
Mon
Tue
Wed
Thu

Weather

Haarlem
Monday8°C
Tue
Wed
Thu
Fri

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
George Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
01 August 2016

Kragonderbreking 2 August

Portion of JAKKARANDASTRAAT - PACALTSDORP

KENNISGEWING VAN DIE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER.

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

GEDEELTE VAN JAKKARANDASTRAAT - PACALTSDORP
...

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op DINSDAG 02 AUGUSTUS 2016 VANAF 09:00 TOT 16:00 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op
DONDERDAG 4 AUGUSTUS 2016 VANAF 09:00 TOT 16:00.

NOTIFICATION OF THE INTERRUPTION
OF THE ELECTRICITY SUPPLY.

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:

PORTION OF JAKKARANDA STREET - PACALTSDORP

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on TUESDAY 02 AUGUST 2016 FROM 09:00 TO 16:00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on THURSDAY 04 AUGUST 2016 FROM 09:00 TO 16:00.

Last published 01 August 2016