Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
George Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Published: 02 Aug 2017Title: 2C Water Restrictions Status: Follow this link to find out what the 2C Water Restrictions are that apply to you http://www.george.gov.za/emergency-tariffs-and-tougher-restrictions-george-dam-drops-45
Published: 26 Apr 2017Title: Municipal MoneyStatus: Municipal Money is a website for ratepayers to review how municipal money is spent. Please follow the link: https://municipalmoney.gov.za/
Published: 12 Oct 2016Title: Dam Level And Rainfall For The WeekStatus: Reading taken on 15th August 2017 Dam Level: 42.02% Rainfall for the week: 18.5mm (from 10 August 2017) Damvlak: 42.02 % Reënval vir die week: 18.5 mm (vanaf 10 August 2017)
3
Home 3Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
George Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
10 March 2016

GO GEORGE GAAN KLASKAMER TOE

GO GEORGE het pas ‘n opvoedkundige veldtog in skole geloods om die jonger geslag bekend te stel aan die busstelsel en hoe om die fasiliteit ten beste te gebruik. Die kommunikasiespan het verlede week weggespring met ‘n reeks skolebesoeke wat vir ‘n paar weke sal duur totdat hulle by al die skole wat ingewillig het om deel te neem, ‘n draai gemaak het.

Laer- en hoërskole in George is genooi om hierdie plaaslike vlagskip-projek te ondersteun deur dit in te werk as deel van hul bestaande leerplan.

“Ons voorstel aan die skole is dat hulle GO GEORGE as ‘n voorbeeld of praktiese toepassing gebruik om die teoretiese leerplan in vakke soos Tegnologie en/of Kuns te komplementeer in 2016,” sê James Robb, GO GEORGE-bestuurder. “Vervoer is reeds deel van die leerplan, en nou het leerders in George die bykomende voordeel van ‘n plaaslike openbare vervoerstelsel wat hulle kan bestudeer.

“Die doel van die GO GEORGE-skoleprogram is om laer- en hoërskoolleerders in te lig oor die stelsel, hulle op te voed oor die voordele, en hulle voor te stel aan vervoerterminologie en -konsepte, soos hoe om ‘n kaart te lees, tydroosters te interpreteer en ‘n rit te beplan. As ons in ‘n vroeë stadium ‘n positiewe assosiasie met openbare vervoer kan skep, hoop ons om leerders te motiveer om GO GEORGE as ‘n vervoeropsie te gebruik,” sê Robb.

Buiten skolebesoeke en praatjies, word die departshoofde van dié grade wat vervoer in hul leerplan dek deur die GO GEORGE-kommunikasiespan toegelig, en ontvang hulle inligtingspakkette vir elke onderwyser om in die klas te gebruik. Dit sluit ‘n A2-plakkaat om in die klas op te plak, ‘n infografiese pamflet wat deur middel van prentjies verduidelik hoe om die stelsel te gebruik, en afskrifte van ander bestaande infografiese materiaal.

Volgens Robb is die mikpunt om teoretiese konsepte soos vervoer meer prakties en tasbaar te maak deur GO GEORGE  as voorbeeld te gebruik. “Sodoende wil ons graag sien hoe die busdiens leerders inspireer, positiewe denke stimuleer en hoe dit hul lewens raak. Uiteindelik hoop die GO GEORGE-kommunikasiespan om hierdie kuns- en tegnologieprojekte as deel van die vervoermaandvieringe in Oktober te gebruik,” sê hy.

 

GO GEORGE GOES TO THE CLASSROOM
GO GEORGE has embarked on an educational campaign in schools to familiarise the younger generation with the bus system and how to best make use of the facility. A series of school visits started last week and will continue for a few weeks until all those schools that indicated their willingness to participate, have been covered. Primary and secondary schools in George have been invited to support this local flagship project by incorporating it as part of their existing curriculum.

“Our proposal to the schools is that they use GO GEORGE as an example or practical application to complement the theoretical curriculum in subjects such as Technology and/or Art in 2016,” says James Robb, GO GEORGE Manager.  “Transport is already a part of the curriculum, and now the learners in George have the added advantage of a local public transport system to study.

“The aim of the GO GEORGE schools programme is to inform primary and secondary school learners about the system, educate learners about the benefits, and to introduce them to transport terminology and concepts, such as how to read a map, interpret timetables and plan a trip. If we can create a positive association with public transport at an early stage, we hope to motivate leaners to use GO GEORGE as a transport option,” Robb says.

Apart from school visits and talks, the heads of department of those grades that cover transport in their curriculum are being briefed by the GO GEORGE communications team, and are receiving information packs for each teacher to use in the classroom. This includes an A2 poster to put up in the class, an infographic leaflet (pictorial leaflet explaining the system and how to use it) and copies of existing infographics material.

According to Robb the aim is to make theoretical concepts such as transport more practical and tangible to learners by using GO GEORGE as an example. “Furthermore, we would like to see how the bus service inspires the learners, stimulates positive thoughts and how it affects their lives. Eventually, our communications team would like to use these art or technology projects as part of our Transport Month celebrations in October,” he says.

 

 

Last published 10 March 2016