Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Home Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
19 February 2016

GO GEORGE changes routes for OCC

GO GEORGE CHANGES ROUTES FOR OCC

 

Due to the closure of York Street and one-lane traffic in Courtenay Street/Knysna Road from 06:00 – 13:00 during the Outeniqua Wheelchair Challenge (OCC) on Saturday 20 February 2016, vast route changes to the GO GEORGE bus service will be implemented during this time. All routes except routes 3, 58, 61 and 14 will be affected.

 

Passengers are requested to study the explanation of the changes below, and are encouraged to phone the GO GEORGE Call Centre, should they have any doubts, or need help planning their trips on the day.

 

Route 13 City Loop and Route 9 Industrial Loop will be suspended for the morning and start operating at 13:00.  There will be alternative ways to reach the industrial area, since all the Pacaltsdorp, Rosemoor and Garden Route Mall buses will detour through the industrial areas on Saturday.

 

Route 2 Blanco will follow the normal route to the CBD and will return via Hibernia Street on the same route.  The normal return route via Market and York Streets will therefore be cut out.

 

Routes 1A New Dawn Park, 1B Harmony Park and 60 Rosedale will all follow their normal route up to the traffic light at Stanmar Motors where they will turn right.  These buses will continue along PW Botha Boulevard, turn left into Rand Street, into Union Street and right into Cradock Street to the CBD interchange.  These buses will return on the same route until it reaches Beach Road and then follow their respective normal routes.

 

Route 7 Garden Route Mall will start behind Builders Warehouse.  It will continue along the Rosemoor Route 53 route, but will keep straight in Beer Street that becomes Grens Street.  The route will turn left into Industrial Road, right into Nelson Mandela Boulevard, right into Mitchell Street, left into Hibernia Street and left into Cradock Street to the CBD.

 

Route 53 Rosemoor will also start behind Builders Warehouse.  It will continue on its normal route, but turn left into Industrial Road at the Railway Museum.  It will continue on Industrial Road, right into Nelson Mandela Boulevard, right into Mitchell Street, left into Market Street and right into Cradock Street to the CBD. 

 

Route 12 Pacaltsdorp Garden Route Mall will not turn onto the N2, but will cross the Pacaltsdorp bridge and turn right at the traffic light at Stanmar Motors.  The bus will continue along PW Botha Boulevard, straight up to Nelson Mandela Boulevard where it will turn left.  At Industrial Road, the route will take a right into Grens Street, left into St Mary’s Street from where it will follow the same route as Rosemoor Route 53 to the Mall.  This route will also pick up passengers behind Builders Warehouse at the Mall.

 

Route 56 Denneoord will start at the CBD and cross Courtenay Street, as usual.  It will continue on the anti-clockwise route, but turn left into Stockenstrom Avenue and back into Wellington Street.  These buses will run according to the schedule for both the forward and reverse routes, but only in an anti-clockwise direction.

 

Route 24 Loerie Park will run down Market Street from the Cradock Street interchange, but turn right into Mitchell Street and left into Nelson Mandela Boulevard.  It will turn left into Industrial Road, left into Mission Street and straight across the crossing at Knysna Road into Second Avenue.  It will turn right into Stander Street and follow the route up to the Saasveld Road where it will turn around and follow the same route back to the CBD.  Theses buses will also run according to the schedule.

 

There may be delays on all these routes due to traffic being redirected and congestions at the crossings at Courtenay Street, Knysna Road and York Street, and detours being longer in distance than the normal routes. 

 

For help or more information, call the GO GEORGE Call Centre on 0800 044 044, visit the Facebook or web page (www.gogeorge.org.za), or write an email to info@@gogeorge.org.za.

 

 

GO GEORGE VERANDER ROETES VIR OCC

 

Die Outeniqua-rolstoeluitdaging wat op Saterdag 20 Februarie 2016 plaasvind, noodsaak die GO GEORGE-busdiens om roeteveranderings regoor die stad in te stel vir die duur van die wedren. Die sluiting van Yorkstraat en enkellaanverkeer in Knysnaweg/Courtenaystraat van 06:00 tot 13:00, raak alle roetes buiten 3, 14, 58 en 61.

 

Passasiers word versoek om die onderstaande uiteensetting van die veranderings te bestudeer, en word aangemoedig om die GO GEORGE-inbelsentrum te skakel indien daar enige twyfel bestaan, of hulle hulp benodig om hul roetes op dié dag te beplan.

 

Roetes 9 (Industriële sirkel) en 13 (City Loop) word opgeskort vir die oggend en sal eers om 13:00 begin loop. Daar sal alternatiewe maniere wees om die industriële gebied te bereik aangesien al die Pacaltsdorp-, Rosemoor- en Garden Route Mall-busse Saterdag deur die industriële areas gaan ry.

 

Roete 2 Blanco sal die normale roete na die middedorp toe ry en via Hiberniastraat terugkeer op dieselfde roete. Die normale terugrit na Blanco via Mark- en Yorkstraat word dus uitgesny.

 

Roetes 1A New Dawn Park, 1B Harmony Park en 60 Rosedale sal almal op hul normale roete loop tot by die verkeerslig by Stanmar Motors waar hulle sal regs draai. Hierdie busse sal dan aanhou in PW Botha Boulevard, links draai in Randstraat tot in Uniestraat, en regs draai in Cradockstraat na die middedorpwisselaar. Hierdie busse sal op dieselfde roete terugry tot by Beachweg, waar almal weer hul onderskeie normale roetes sal volg.

 

Roete 7 Garden Route Mall sal wegtrek agter Builders Warehouse en langs dieselfde roete as Roete 53 Rosemoor ry, maar dan reguit aanhou in Beerstraat wat Grensstraat word. Die roete draai dan links in in Industriëleweg, regs in Nelson Mandela Boulevard, regs in Mitchellstraat, links in Hiberniastraat en links in Cradockstraat tot by die middedorpwisselaar.

 

Roete 53 Rosemoor sal ook agter Builders Warehouse wegtrek. Dit sal op die normale roete ry, maar links draai in Industriëleweg by die Spoorwegmuseum, regs in Nelson Mandela Boulevard, regs in Mitchellstraat, links in Markstraat en regs in Cradockstraat.

 

Roete 12 Pacaltsdorp Garden Route Mall sal nie op die N2 uitdraai nie, maar oor die Pacaltsdorp-brug ry en by die verkeerslig by Stanmar Motors regs draai. Die bus sal dan aanry met PW Botha Boulevard tot by Nelson Mandela Boulevard waar dit links sal draai en dan regs in Industriëleweg.  By Grensstraat swaai die roete regs tot by St Mary’sstraat vanwaar dit dieselfde roete as Roete 53 Rosemoor Mall toe sal ry. Hierdie roete sal ook vir die terugreis passasiers agter Builders Warehouse oplaai.

 

Roete 56 Denneoord sal in die middedorp begin en Courtenaystraat soos gewoonlik oorsteek. Dit sal antikloksgewys aanhou met die roete, maar links draai in Stockentromstraat en terugry in Wellingtonstraat. Hierdie busse sal volgens skedule ry vir die heen- en terugroetes, maar slegs antikloksgewys.

 

Roete 24 Loeriepark sal uit Cradockstraat met Markstraat langs ry, maar regs draai in Mitchellstraat en links in Nelson Mandela Boulevard. Dan draai dit weer links in Industriëleweg, links in Missionstraat en oor die kruising met Knysnaweg in Tweedelaan in. Dit sal regs draai in Standerstraat en die roete volg tot by die Saasveldpad waar dit sal omdraai en dieselfde roete terug na die middedorp sal volg. Hierdie busse sal ook volgens skedule ry.

 

Daar mag vertragings op al hierdie roetes voorkom weens die herleiding en opeenhoping van verkeer by Courtenaystraat, Knysnaweg en Yorkstraat, en omdat die ompadroetes langer afstande as die normale roetes beslaan.

 

Vir hulp of meer inligting, skakel die GO GEORGE-inbelsentrum by 0800 044 044, besoek die Facebook- of webblad (www.gogeorge.org.za) of stuur ‘n e-pos aan info@gogeorge.org.za.

 

Last published 19 February 2016