Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
George Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Published: 02 Aug 2017Title: 2C Water Restrictions Status: Follow this link to find out what the 2C Water Restrictions are that apply to you http://www.george.gov.za/emergency-tariffs-and-tougher-restrictions-george-dam-drops-45
Published: 26 Apr 2017Title: Municipal MoneyStatus: Municipal Money is a website for ratepayers to review how municipal money is spent. Please follow the link: https://municipalmoney.gov.za/
Published: 12 Oct 2016Title: Dam Level And Rainfall For The WeekStatus: Reading taken on 15th August 2017 Dam Level: 42.02% Rainfall for the week: 18.5mm (from 10 August 2017) Damvlak: 42.02 % Reënval vir die week: 18.5 mm (vanaf 10 August 2017)
3
Home 3Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
George Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
18 April 2017

Go George Champions Commended For Good Work

Although the GO GEORGE Champions mainly assist passengers to understand and effectively use the bus service, unexpected situations sometimes arise and then these passenger care officials need to think on their feet.

When Alicia April, Meloney Frans and Patricia Jacobs recently boarded the 19:00 bus to New Dawn Park to accompany passengers home from the CBD, they did so for the first time. This time of night, they usually service the City Loop and Garden Route Mall buses that deliver passengers to connecting routes. The bus just entered Pacaltsdorp when a young passenger requested the driver to stop as soon as possible.

It turned out that the young man had been sensing an epileptic seizure coming on, and wanted to get off the bus. As he stepped out onto the bus stop, he fell to the ground. All three of the Champions on board happen to have family members suffering from seizures too, and subsequently knew what to do. While one informed and calmed down the passengers who were eager to get home, the other two turned the patient on his side and made him comfortable. Since they had been informed about what was going on, the passengers were sympathetic and passed on sandwiches and cooldrink for the patient while waiting for an ambulance to arrive.

It is GO GEORGE procedure for the bus driver to inform the control room about such incidents, so that they may request medical assistance immediately. He is not allowed to leave the scene and his passenger before official assistance arrives.

“We believe we boarded that bus for a reason not known to us when we did so,” says Patricia.

“I was quite calm and knew exactly what to do,” says Alicia. “My sister gets seizures and one must just stay calm and be with them until it is over.”

“And because we were there to explain to the passengers why the bus could not depart immediately, the situation was dealt with in a professional way, with everybody waiting patiently and being supportive,” says Meloney.

The team of Champions is a division of the GO GEORGE communications team who commended the three ladies for handling the situation in a most professional way, and with compassion.

“We love our job!” these three GO GEORGE Champions said when they were commended for their professional conduct in extraordinary circumstances. Seated, from left, are Patricia Jacobs and Meloney Frans, with Alicia April at the back.

 

GO GEORGE loof passasiersdiensbeamptes

Hoewel die GO GEORGE-passasiersdiensbeamptes (Champions) bussgebruikers hoofsaaklik bystaan om die busdiens te verstaan en doeltreffend te gebruik, duik onverwagte situasies soms op, en dan moet hierdie span vinnig en uit die vuis dink.

Toe Alicia April, Meloney Frans en Patricia Jacobs onlangs om 19:00 op die bus na New Dawn Park klim om passasiers van die middedorp af huis toe te vergesel, was dit ’n eerste keer. Daardie tyd van die aand doen hulle gewoonlik diens op die City Loop- en Garden Route Mall-busse wat passasiers by oorklimroetes aflaai. Die bus het Pacaltsdorp pas binnegery toe ’n jong passasier versoek dat die busbestuurder so gou moontlik stop.

Dit blyk toe dat die jong man besef het hy het ’n epileptiese toeval aan die kom, en wou gevolglik uit die bus uit kom. Toe hy uitklim by die bushalte, het hy op die grond geval. Toevallig het al drie die passasiersdiensbeamptes aan boord familielede wat aan epilepsie ly, en het hulle presies geweet wat om te doen. Terwyl een die passasiers wat haastig was om by die huis te kom, gekalmeer en ingelig het, het die ander twee die pasiënt op sy sy gedraai en gemaklik gemaak. Omdat hulle ingelig is oor wat aangaan, was die passasiers simpatiek en is toebroodjies en drinkgoed vir die pasiënt aangegee terwyl almal moes wag tot ’n ambulans opdaag.

Dit is GO GEORGE-prosedure dat die busbestuurder die beheerkamer laat weet van sodanige voorvalle sodat mediese bystand dadelik versoek kan word. Hy mag nie die toneel en sy passasier verlaat voordat amptelike bystand opdaag nie.

“Ons glo ons het op daai bus geklim vir ’n rede wat aan ons onbekend was toe ons dit doen,” sê Patricia.

“Ek was heel kalm en het presies geweet wat om te doen,” sê Alicia. “My suster kry toevalle en ’n mens moet net kalm en by die persoon bly tot dit verby is.”

“En omdat ons daar was om vir die passasiers te verduidelik hoekom die bus nie dadelik kon vertrek nie, is die situasie op ’n professionele manier hanteer, met almal wat geduldig gewag het en eintlik baie ondersteunend was,” sê Meloney.

Die span passasiersdiensbeamptes is ’n afdeling van die GO GEORGE-kommunikasiespan wat die drie dames loof vir hulprofessionele en deernisvolle hantering van die situasie.

“Ons is mal oor ons werk!” sê dié drie GO GEORGE-passasiersdiensbeamptes wat geloof word vir hul professionele optrede in buitengewone omstandighede. Voor, van links, is Patricia Jacobs en Meloney Frans, met Alicia April wat agter hulle staan.

Last published 18 April 2017