Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
George Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Published: 02 Aug 2017Title: 2C Water Restrictions Status: Follow this link to find out what the 2C Water Restrictions are that apply to you http://www.george.gov.za/emergency-tariffs-and-tougher-restrictions-george-dam-drops-45
Published: 26 Apr 2017Title: Municipal MoneyStatus: Municipal Money is a website for ratepayers to review how municipal money is spent. Please follow the link: https://municipalmoney.gov.za/
Published: 12 Oct 2016Title: Dam Level And Rainfall For The WeekStatus: Reading taken on 15th August 2017 Dam Level: 42.02% Rainfall for the week: 18.5mm (from 10 August 2017) Damvlak: 42.02 % Reënval vir die week: 18.5 mm (vanaf 10 August 2017)
3
Home 3Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
George Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
10 August 2017

George Toerisme Vergadering - Pacaltsdorp

GEORGE TOERISME AFDELING: TOERISME VERGADERINGS

Die George Munisipaliteit, Toerisme-afdeling "nooi alle toerisme-belanghebbendes en belangstellendes uit na 'n openbare deelnamevergadering met betrekking tot die ontwikkeling van gemeenskapstoerisme in Pacaltsdorp en Thembalethu onderskeidelik.

Die doel van die vergadering is om 'n dialoog tussen die toerisme-afdeling en die toerisme bedryf te hê oor hoe om die toerisme sektore in Pacaltsdorp en Thembalethu onderskeidelik te bou en hoe om 'n toerismebedryf of - hub rondom die huidige toerisme kantore in Pacaltdorp en Thembalethu te skep.

 

PACALTSDORP TOERISME VERGADERING:

Datum:  21 Augustus 2017

Plek:      Pacaltsdorp Burgersentrum, Mission Straat, Pacaltsdorp

Tyd:      19h00

Vir verdere inligting kontak Melanie Martins by 044 801 9299 of stuur vir ons 'n e-pos aan membership@george.org.za

 

GEORGE TOURISM SECTION:   COMMUNITY TOURISM MEETINGS

 

“The George Municipality, Tourism Section” invites all tourism stakeholders and interested parties to a public participation meeting regarding the development of community tourism in Thembalethu and Pacaltsdorp respectively.

The aim of the meeting is to have a dialogue between the tourism section and the tourism community on how to build the tourism sectors in Pacaltsdorp and Thembalethu respectively and how to create a tourism village or hub around the current Tourism Offices in Pacaltdorp and Thembalethu.

PACALTSDORP TOURISM MEETING

Date:   21 August 2017

Venue: Pacaltsdorp Civic Centre, Mission Street, Pacaltsdorp

Time:   18h00

For further information contact Melanie Martins on 044 801 9299 or send us an

E-mail on membership@george.org.za

 

ICANDELO LOKHENKETHO LASEGEORGE :   IINTLANGANISO ZOKHENKETHO LOLUNTU

 

“uMasipala waseGeorge, Icandelo loKhenketho” limema bonke ababandakanyekayo kwezokhenketho kunye namaqela anomdla kwintlanganiso yothatho nxaxheba lukawonke-wonke malunga nophuhliso lokhenketho loluNtu eThembalethu kunye nasePacaltsdorp ngokwahlukahlukeneyo.

Injongo yentlanganiso kukuba nencoko yababini phakathi kwecandelo lokhenketho kunye noluNtu lwezokhenketho ngendlela ekungakhiwa ngayo amacandelo okhenketho ePacaltsdorp kunye naseThembalethu ngokwahlukahlukeneyo kunye nokuba ingadalwa njani ilali okanye umbindi wokhenketho kufuphi nee-Ofisi zoKhenketho zangoku ePacaltdorp kunye naseThembalethu.

INTLANGANISO YOKHENKETHO PACALTSDORP

Umhla:   21 EyeThupha 2017

Indawo:  Pacaltsdorp Civic Centre, Mission Street, ePacaltsdorp

Ixesha:   18h00

 

Malunga nolwazi olungaphezulu dibana noMelanie Martins kwa- 044 801 9299 okanye usithumele i-Imeyili kwa- membership@george.org.za

 

 

Last published 10 August 2017