Fri
Sat
Sun
Mon

George

Thursday18°C
Fri
Sat
Sun
Mon

Wilderness

Thursday30°C
Fri
Sat
Sun
Mon

Uniondale

Thursday15°C
Fri
Sat
Sun
Mon

Haarlem

Thursday5°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
George Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Published: 26 Apr 2017Title: Municipal MoneyStatus: Municipal Money is a website for ratepayers to review how municipal money is spent. Please follow the link: https://municipalmoney.gov.za/
Published: 05 Apr 2017Title: Community invited to comment on Draft IDP and BudgetStatus: The Council of George Local Municipality invites all members of the community to comment or submit inputs in writing regarding the information pertaining to the Draft IDP and Budget before or on 8 May 2017. Please follow the link for more information: http://www.george.gov.za/download_document/2045
Published: 15 Nov 2016Title: Refuse Collection Dates April 2017Status: Please take note of the following with regards to refuse collection dates April 2017: 27/04/17 will be collected on 28/04/17 01/05/17 will be collected on 02/05/17
3
Home 3Contact usShow

Weather

George
Thursday18°C
Fri
Sat
Sun
Mon

Weather

Wilderness
Thursday30°C
Fri
Sat
Sun
Mon

Weather

Uniondale
Thursday15°C
Fri
Sat
Sun
Mon

Weather

Haarlem
Thursday5°C
Fri
Sat
Sun
Mon

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
George Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
10 March 2017

Electricity supply interrupted on portion on the Saasveld line

KENNISGEWING VAN DIE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER.

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

 

GEDEELTE VAN SAASVELD LYN

 

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op DONDERDAG 16 MAART 2017 VANAF 08:30 TOT 16:00 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

 

 

NOTIFICATION OF THE INTERRUPTION

OF THE ELECTRICITY SUPPLY.

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:

 

PORTION OF SAASVELD LINE

 

 

 

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on THURSDAY 16 MARCH 2017 FROM 08:30 TO 16:00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains. Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Last published 10 March 2017