Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Published: 20 Feb 2018Title: ELECTRICITY OFF DE SWART LINE 26 FEBRUARY 9AM-4PMStatus: Electricity supply to a portion of De Swart line will be interrupted on MONDAY 26 FEBRUARY 2018 FROM 09:00 TO 16:00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains. Please treat the installation as live at all times. Alternative date: Tuesday 27 February 9am-4pm
Published: 20 Feb 2018Title: ELEKTRISITEIT-ONDERBREKING DE SWART LYN 26 FERUARIE 9VM-4NMStatus: Elektriese toevoer sal na De Swart-lyn onderbreek word op MAANDAG 26 FEBRUARIE 2018 VANAF 09:00 TOT 16:00 met die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Beskou asb installasie as lewendig te alle tyde. Alternatiewe datum: VRYDAG 23 FEBRUARIE 2018 VANAF 09:00 TOT 16:00
Published: 20 Feb 2018Title: ELECTRICITY OFF AIRPORT LINE 23 FEBRUARY 9AM-4PMStatus: Electricity supply to a portion of the Airport line will be interrupted on THURSDAY 22 FEBRUARY 2018 FROM 09:00 TO 16:00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains. Please treat the installation as live at all times. Alternative date: 23 February 9am-4pm
Published: 20 Feb 2018Title: KRAGONDERBREKING LUGHAWE-LYN 22 FEBRUARIE 9AM-4NMStatus: Elektriese toevoer na die lughawe-lyn sal onderbreek word op DONDERDAG 22 FEBRUARIE 2018 VANAF 09:00 TOT 16:00 om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak. Hanteer as lewendig te alle tye. Alternatiwe datum: 23 Febrarie 9am-4nm.
Published: 12 Feb 2018Title: Black bags: next delivery 26 February - 2 March 2018Status: Distribution of black refuse bags every three months. Each packet contains 26 bags, average of two a week. Please reduce waste and use blue bags for recyclables. Next black bags distributed 26 February-2 March. Blue bags from 82 Meade Street. Every blue bag put out, you get one back. 044 802 2900
Published: 15 Nov 2017Title: Weekly Water Status 7 February 2018Status: Rainfall for the Week: 10.7 mm; Dam level: 95,88 %; Demand: 29.1 Ml; Target: 22 Ml;
6
Home 6Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
01 November 2017

Daily bus ride is a tonic,says novice passenger

Henriëtte Davenport, a carer at a frail care facility in Denneoord, took the call for George residents to use public transport to work seriously and has recently started taking the bus to work, "because it was the right thing to do". Just how much she would enjoy this daily venture, she had no idea before starting out.

"I have a car, but calculated that it would cost me a lot less to take a GO GEORGE bus to work from where I live in Bergsig," she says. "I make one transfer – on the same ticket – and therefore need to buy only one multi-journey ticket at R85 for a week's transport, while I previously had to pay at least R130 per week for fuel. And that does not even include wear and tear on my vehicle."

Henriëtte went straight to the GO GEORGE Info Kiosk at the George Transport Hub for information on how to use the bus. "The information officer, Meloney Frans, was so helpful and assisted me to plan my route and a suitable schedule to get to work on time, all from the handy pocket guide which I now carry with me. As it happens, the bus routes suit my needs perfectly, with stops close to my home and my work place. I went back to Meloneyfor a special thank you after my first day as a passenger - there was no stress, since I was told what to do and what to expect. And to tell you the truth, compared to driving to work on my own, I find the ride and the other passengers a real tonic! For those 30 minutes or so, I become part of a community. Sometimes, I just sit back and listen to them chirping away. It is good for my spirit."

Anyone needing help or information on how to use the GO GEORGE bus service, is welcome to visit the Info Kiosk at the Hub, or phone the GO GEORGE Call Centre on 0800 044 044.

Caption:Henriëtte Davenport on her way home after a morning shift. From work, she takes the Denneoord bus into town and transfers to the Loerie Park route at the Hub. Meloney Frans (left) is the information officer at the GO GEORGE info kiosk and made sure that Henriëtte knew exactly where and when to get on the bus, and how to transfer to the second leg of her daily journey to work. 

Daaglikse busrit kikker my op, sê nuwe passasier

Henriëtte Davenport, ’n versorger by ’n versorgingsoord in Denneoord, het die beroep op George-inwoners om openbare vervoer werk toe te gebruik ernstig opgeneem en onlangs begin bus ry werk toe, "want dit was die regte ding om te doen". Hoeveel genot sy uit dié busryery sou put, het sy nooit besef nie.

"Ek het ’n motor, maar ek het bereken dat dit my baie minder sal kos om ’n GO GEORGE-bus werk toe te neem van waar ek woon in Bergsig," sê sy. "ek klim een keer oor – met dieselfde kaartjie – en koop een multiritkaartjie teen R85 vir ’n week se vervoer, terwyl ek voorheen minstens R130 se brandstof moes ingooi per week. En dit sluit nie eers slytasie op my motor in nie."

Henriëtte is reguit na die GO GEORGE-inligtingskantooor by die George-vervoerkern(Hub) vir inligting oor hoe om die busdiens te gebruik. "Die inligtingsbeampte, Meloney Frans, was so behulpsaam en het my gehelp om my roete en skedule so te beplan dat ek betyds by die werk sal kom, alles met behulp van die handige sakgids wat ek nou by my dra. Gelukkig pas die busroetes my behoeftes perfek, met bushaltes naby my blyplek en my wrkplek. Ek is met ’n groot dankie terug na Meloney toe na my eerste dag as passasier – daar was geen stres nie, want sy het my voorberei op wat ek moet doen en wat om te verwag. En om die waarheid te sê, die rit en die ander passasiers kikker my regtig op! Vir daardie 30 minute of wat, vorm ek deel van ’n gemeenskap. Soms sit ek net rustig en luister na almal se praatjies. Dis goed vir my gees."

Enige iemand wat hulp of inligting oor die gebruik van die busdiens benodig, is welkom om die inligtingskiosk by die Hub te besoek, of die GO GEORGE-inbelsentrum te skakel by 0800 044 044.

Onderskrif:Henriëtte Davenport op pad huis toe na ’n oggendskof. Sy neem die Denneoord-bus van die werk af en klim oor op die Loeriepark-roete by die vervoerkern. Meloney Frans is die inligtingsbeampte in die inligtingskiosk by die George-vervoerkern en het seker gemaak dat Henriëtte weet presies waar en wanneer om op die bus te klim, en hoe om oor te klim vir die tweede been van haar daaglikse rit werk toe.

Last published 01 November 2017