Thu
Thu
Thu
Thu

George

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wilderness

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Uniondale

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Haarlem

Thursday°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Published: 19 Sep 2018Title: GEORGE WATER UPDATE: 19 September 2018Status: Dam level: 70.92% (slightly down from 71.33% last week Wednesday) Rainfall since 13 September 2018: 13mm Demand/usage: 25.75 megalitres (target 22Ml) Please note Section 2B restrictions remain in place, detail in news section.
Published: 17 Sep 2018Title: POWER OFF BALLOTS BAY 20 September 9am-4pmStatus: Electricity supply will be interrupted on the BALLOTS BAY line on THURSDAY 20 SEPTEMBER 9AM-4PM to do alterations to the electrical mains. Please treat as live for the duration as supply may be resumed at any time within the notified period. Alternative date: FRIDAY 21 SEPTEMBER 9AM-4PM
2
Home 2Contact usShow

Weather

George
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wilderness
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Uniondale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Haarlem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
06 November 2017

Bus travel has now become child's play

A multilingual, smart and creative GO GEORGE board game, designed by a team of transport engineers, graphic designers and educational specialists, has been launched last week. One complimentary set is now being handed out to each of the primary schools in the areas currently serviced by GO GEORGE. The rest of the primary schools in town will receive their copies as the service rolls out to their areas.

"When learning is fun, it sticks," said James Robb, GO GEORGE Manager. "This game is so attractive, creative and accessible to the primary school age group, that we are most excited to get feedback from the children. Question cards have been developed for two age groups, six- to nine-year olds, and 10- to 13-year olds. We are convinced that the GO GEORGE board game will provide hours of enjoyment while children learn more about the benefits of public transport to the environment, as well as to the community. The content has been developed to slot in with the transport curriculum and should add a valuable practical component to the subject content, the children learning as they play."

Players are divided into two teams, with each team supposedto move passengers to bus stops, and from bus stopsto destinations and transfer stops, while learning about the GO GEORGE bus system through the question cards. All these cards, instructions, rules and information booklets are supplied in English, Afrikaans and isiXhosa.

Teams are rewarded for their knowledge of the GO GEORGE bus system by rolling

the dice to move their passengers closer to bus stops and to destinations.The game board is printed on steel-infused paper which lightly attracts the magnetsattached to the passenger play pieces, to help keep them from falling over.

The designers of the game went to a lot of trouble to supply clear and detailed instructions for teachers, including a DVD which the children can also watch before they play for the first time. The GO GEORGE communications team are on standby to drop in to show the ropes, should any school request such added assistance.

Caption:These Grade 2 learners from Pacaltsdorp Primary School were very quick to catch on when the GO GEORGE board was demonstrated to them. Moving around a green or blue bus full of passengers was a huge part of the fun. From the left, clockwise, are RaydeneDavids, Curtis Li Tait, Sadin Pretorius and Coriane Sue Thys. Cheering them on alongside mascot Georgie are Karen Lamberts (GO GEORGE communications team) and Tyron Jeyi, community liaison officer of the bus service.

Busry is nou kinderspeletjies

’n Veeltalige, slim en vindingryke GO GEORGE-bordspeletjie, ontwerp deur ’n span vervoeringenieurs, grafiese ontwerpers en opvoedkundige spesialiste, is verlede week bekendgestel. Een komplimentêre stel word tans aan elkeen van die laerskole in die gebiede waar die busdiens reeds aktief is, uitgedeel. Die res van die laerskole in die dorp sal hul bordspeletjies ontvang soos wat die diens na hul gebiede uitrol.

"Wanneer leer pret is, steek dit vas," sê James Robb, GO GEORGE-bestuurder. "Hierdie bordspel is so aantreklik, kreatief en toeganklik vir die laerskool-ouderdomsgroep dat ons regtig baie opgewonde is om terugvoer van die kinders te kry. Vraagkaarte is ontwikkel vir twee ouderdomsgroepe, ses- tot negejariges, en 10- tot 13-jariges. Ons is oortuig dat die GO GEORGE-bordspeletjie ure van genot sal verskaf terwyl die kinders meer leer oor die voordele van openbare vervoer vir die omgewing én vir die gemeenskap. Die inhoud is ontwikkel om in te skakel by die vervoer-leerplan van die skole en behoort ’n waardevolle praktiese komponent tot die vakinhoud toe te voeg – terwyl die kinders speel-speel leer."

Spelers word in twee spanne verdeel, met elke span verantwoordelik daarvoor om passasiers na bushaltes te skuif, en van bushaltes na oorklimhaltes en bestemmings, terwyl hulle deur middel van die vraagkaarte meer leer oor die GO GEORGE-stelsel. Hierdie kaarte, aanwysings, reëls en inligtingsboekies word alles in Engels, Afrikaans en isiXhosa verskaf.

Spanne word beloo vir hul kennis van die GO GEORGE-busstelsel deur die dobbelsteentjie te gooi om passasiers nader aan bushaltes en bestemmings te skuif. Die spelbord bevat staal wat die magnete onderaan die speelstukke liggies aantrek sodat dit nie omval nie.

Die ontwerpers van die spel het baie moeite gedoen om duidelike en omvattende aanwysings vir onderwysers te verskaf. Dit sluit ’n DVD in waarna die kinders kan kyk voordat hulle vir die eerste keer speel. Die GO GEORGE-kommunikasiespan staan ook gereed om hulle te gaan touwys maak indien enige skool bykomende bystand versoek.

Onderskrifte:Hierdie graad 2-leerders van Pacaltsdorp Primêre Skool het baie vinnig gesnap toe die GO GEORGE-bordspeletjie eers aan hulle verduidelik is. Om ’n groen of blou bus vol passasiers rond te skuif, was natuurlik ’n groot deel van die pret. Van links, kloksgewys, is Raydene Davids, Curtis Li Tait, Sadin Pretorius enCoriane Sue Thys. Hulle is luid aangemoedig deur Georgie en sy trawante, Karen Lamberts van die kommunikasiespan (links), en Tyron Jeyi, GO GEORGE-gemeenskapskakelbeampte.

 

Last published 06 November 2017