Mon
Tue
Wed
Thu

George

Sunday17°C
Mon
Tue
Wed
Thu

Wilderness

Sunday28°C
Mon
Tue
Wed
Thu

Uniondale

Sunday9°C
Mon
Tue
Wed
Thu

Haarlem

Sunday5°C

Important numbers

Electricity044 874 3917
Water / Sanitation044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal044 802 2900
Traffic / Licence044 878 2400 / 044 801 9315
George Law Enforcement044 801 6350
GO GEORGE Call Centre0800 044 044
George Municipality Switchboard044 801 9111
Hide -
Published: 05 Apr 2017Title: Community invited to comment on Draft IDP and BudgetStatus: The Council of George Local Municipality invites all members of the community to comment or submit inputs in writing regarding the information pertaining to the Draft IDP and Budget before or on 8 May 2017. Please follow the link for more information: http://www.george.gov.za/download_document/2045
Published: 15 Nov 2016Title: Refuse Collection Dates April 2017Status: Please take note of the following with regards to refuse collection dates April 2017: 27/04/17 will be collected on 28/04/17 01/05/17 will be collected on 02/05/17
Published: 12 Oct 2016Title: Dam Level And Rainfall For The WeekStatus: Damvlak: 71.54 % Reënval vir die week: 2 mm (vanaf 13 April 2017) Dam Level: 71.54% Rainfall for the week: 2 mm (from 13th April 2017)
3
Home 3Contact usShow

Weather

George
Sunday17°C
Mon
Tue
Wed
Thu

Weather

Wilderness
Sunday28°C
Mon
Tue
Wed
Thu

Weather

Uniondale
Sunday9°C
Mon
Tue
Wed
Thu

Weather

Haarlem
Sunday5°C
Mon
Tue
Wed
Thu

Important numbers

Electricity 044 874 3917
Water / Sanitation 044 801 9262/9266
Fire 044 801 6311
Refuse Removal 044 802 2900
Traffic / Licence 044 878 2400 / 044 801 9315
George Law Enforcement 044 801 6350
GO GEORGE Call Centre 0800 044 044
George Municipality Switchboard 044 801 9111
20 June 2016

Botaniese Tuine

George Munisipaliteit soek jou mening!

Botaniese Tuine
George Munisipaliteit soek jou mening!

Moet daar 'n toegangsfooi gehef word by die Botaniese Tuine?

Voltooi asseblief ons vraelys en gee u terugvoer voor die 29 Julie 2016.

Die vraelys is beskikbaar vir aflaai op  http://www.george.org.za/download_document/1227, Facebook-blad; en by die Departement Gemeenskapsdienste, 82 Meadestraat, 044 8012900

Stuur voltooide dokumente per hand 82 Meadestraat; faks 086 645 7165; e-pos parks@george.org.za

______________________________________________

Botanical Gardens
George Municipality needs your opinion!

Should an Entrance Fee be charged to enter the Botanical Gardens?

Please complete our questionnaire and give your opinion before the 29th July 2016.

The questionnaire is available on http://www.george.org.za/download_document/1227 ; Facebook page and at the Department Environmental Services, 82 Meade Street, 044 8012900

Return completed documents to 82 Meade Street; fax 086 645 7165; e-mail parks@george.org.za

_______________________________________________

 

Izitiya zeziTyalo
uMasipala waseGeorge udinga uluvo lwakho!

Kufanelekile na ukuba Amangeno ahlawuliswe okungena kwiZitiya zeziTyalo?
 

Nceda gcwalisa eli phepha lethu lemibuzo kwaye unikezele ngezimvo zakho phambi kwama-29 eyeKhala 2016.

Iphepha lemibuzo liyafumaneka  kwa- http://www.george.org.za/download_document/1227 Iinkonzo zokuSingqongileyo; Iphepha lobuso bencwadi kunye nakwiSebe leeNkonzo zokuSingqongileyo, 82 Meade Street, 044 801 2900

Buyisa amaxwebhu agcwalisiweyo kuma-82 Meade Street; ifeksi 086 645 7165; i-imeyili parks@george.org.za

 

 

Last published 28 June 2016